Küsitlus

 1. Kui palju dokumente on Teie ettevõttes digitaalsel kujul?
 2. Kui palju dokumente on Teie ettevõttes paberkandjal, mis vajavad digitaliseerimist?
 3. Kui palju dokumente tekib Teie ettevõttes keskmiselt ühes kuus?
 4. Kus säilitate ettevõttes digitaalset informatsiooni?
 5. Kui tihti kasutatakse Teie ettevõttes eelmistel aastatel loodud dokumente? 6. Kui tihti on Teie ettevõttel vaja edastada eelmistel aastatel loodud dokumente? 7. Kas Te olete pidanud taastama kaotsi läinud dokumente?


 8. Kas tunnete puudust välisabist, kes korrastaks Teie ettevõtte dokumentatsiooni ja looks digitaalse arhiivi, mida on Teil lihtne kasutada?


 9. Kas rakendate paber- ja digidokumentide säilitamisel turvanõudeid?


 10. Kas omate paberdokumentidest koopiaid ning digidokumentidest backup’e?


 11. Kas omate ülevaadet, kes Teie ettevõttes kasutab olulist või salastatud informatsiooni?
  (tuvastate isiku ning registreerite toimingu)


 12. Milliseid programme kasutate igapäevaselt ettevõttes tööprotsesside lihtsustamiseks?
  (kliendihaldusprogramm, dokumendihaldusprogramm, arhiveerimisprogramm jne.)

TEIE KONTAKTANDMED

Teie nimi
Esindatava ettevõtte nimi
Kontakttelefon
E-posti aadress